כל העובדים שלנו, כולל העובדים הזרים, הם עובדים חוקיים ואנחנו דואגים לשמור ולספק להם את כל הזכויות הסוציאליות המגיעות להם. במקרה של העסקת עובדים זרים, אנחנו מחזיקים בהיתרים וברישיונות הנדרשים, כולל הרישיון שיש לנו לניהול חברת ניקיון, מטעם משרד העבודה והרווחה, והיתר לניהול ואחזקת מבנים.

אנחנו מודעים לחשיבות ההקפדה על התנאים הסוציאליים של כל העובדים שלנו ומקפידים לשלם להם תשלומי פנסיה, דמי הבראה שעות נוספות, וימי חופשה ומחלה, בהתאם לחוק, כפי שמתחייב בהתאם ל'צו הרחבה בענף הניקיון'.

חשוב לנו שהעובדים שלנו יהיו מרוצים ורגועים בידיעה שזכויותיהם החוקיות נשמרות בהתאם לדיני העבודה הנהוגים בארץ, כך שיבצעו את העבודה הטובה ביותר ללקוחות שלנו.

שירותי ניקיון למשרדים 1

כל העובדים שלנו מקבלים תלושי שכר בהם מפורטים כל התשלומים המופרשים לטובת הזכויות הסוציאליות שלהם, כך שההתנהלות מולם מתנהלת בשקיפות מלאה ללא פגיעה בזכויותיהם. אנחנו רואים את טובת העובדים שלנו לנגד עינינו ומבינים שעובדים מרוצים הם עובדים יעילים שמספקים תפוקה ותמורה מלאה.